Daar kan men op bouwen

Technisch advies Mapei

Technisch advies Mapei

Projectomschrijving

Advies voor het plaatsen, uitvlakken en coaten van keramische bouwstenen.

Dit advies is een leidraad voor ontwerpers. Mapei Nederland maakt adviezen op maat per werk.

Projecteisen

Dit advies voldoet aan de eisen EN 1504-3 Klasse R2 en EN 998-2 Klasse G-M25

Praktijkrichtlijnen bij NEN-EN 13914-1 voor Stukadoorswerk buiten op on-geïsoleerde ondergronden.

Richtlijnen benoemd in de hyperlinks van onze producten dienen strikt opgevolgd te worden.

Uitvoering onder geconditioneerde omstandigheden, waar weersomstandigheden geen invloed op het eindresultaat kunnen hebben.

Advies uitvoering verlijming

Keramische metselstenen plaatsen volgens richtlijnen fabrikant.

Afwerking buitenzijde

De keramische stenen buiten uitvlakken met Planitop HDM Maxi in twee lagen met Mapegrid B120 ingewerkt, Planitop HDM is een vezelversterkte, waterdichte mortel.

Na droging kan deze worden afgewerkt met Silancolor Primer en Silancolor AC Tonanchino, in gewenste kleur en korrel.

Afwerking binnenzijde

De keramische stenen uitvlakken met Planitop Uniflex, een cementgevonden uitvlakmiddel van 2 tot 30 mm. Waarover na 8 uur een tegel geplaatst kan worden en na 4 dagen gecoat mag worden.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij uw vertegenwoordiger of bij de technische dienst van Mapei.

 

 

Projectvoorwaarden

Wat de gebruikseigenschappen voor het vervaardigen en het aanbrengen van de producten betreft, vragen wij u om de richtlijnen uit de technische productbladen strikt op te volgen.
Raadpleeg de website >>www.mapei.nl. Het advies is 1 jaar geldig.

Elke ondergrond moet bovendien voldoen aan de geldende normen inzake de uit te voeren werkzaamheden. Alle ondergronden moeten stabiel, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor wand- en vloer coatings is het een must dat de ondergronden blijvend droog en poriëndicht zijn voorbehandeld. Alle materialen die als drager worden toegepast, niet zijnde van Mapei, behoren aangebracht te zijn geworden volgens de richtlijnen van de fabrikant en te voldoen aan de minimale eisen volgens het Technische Data Blad van het Mapei product.

Werkzaamheden alleen uitvoeren als weersomstandigheden, dauwpunttemperatuur, restvocht percentage dit toelaten, hiervan dient u dagrapporten bij te houden. Druk-, trek- en/of vochtmetingen gelden alleen als indicatie, u bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste ondergronden en omstandigheden.

Bepaalde gekleurde coatings, voegmaterialen en/of uitvlakmortels kunnen onder invloed van UV-licht en weersinvloeden verkleuring en/of verkrijting laten zien. Voor vloer- / wandafwerkingen in een ruimte dient men de bestelling in kleur in 1 batch te doen om kleurverschillen te voorkomen.

Het verbruik van de Mapei producten is indicatief. Elke ondergrond, dekkingseis of toepassing zal een ander gebruik geven. Wij adviseren u dit, door het opzetten van een proef, te ondervangen.

Indien na het uitbrengen van dit advies zich veranderingen in de geconstateerde situatie cq wensen / eisen van opdrachtgever voordoen, kan dit advies aanpassingen vereisen. U bent zelf verantwoordelijk om een dergelijke verandering te melden. De uitvoering van de werkzaamheden, de vaststelling van het verbruik en de toepassing van de producten valt altijd onder uw eigen verantwoordelijkheid. Neem bij twijfel altijd contact op met de Technische Dienst van Mapei en zet in ieder geval een proef op.

Op alle aanbiedingen, adviezen, werkzaamheden, leveringen etc. zijn de Algemene Voorwaarden van Mapei Nederland B.V. van toepassing.