Daar kan men op bouwen

Aanbrengen van sleuven in het metselwerk

Het achteraf inkappen is overeenkomstig DIN 1053 verboden (geldt in het algemeen voor metselwerk). Alleen de muurfreesmachine garandeert de juiste, gedefinieerde sleufdiepte. Verder geldt nog het volgende:

Bewaar genoeg afstand ten opzichte van zwaar belast metselwerk (bijv. onder lateien), vermijd het aanbrengen van sleuven in smalle pijlers en zorg ervoor dat horizontale sleuven niet hoger dan 40 cm boven de vloer en niet lager dan 40 cm onder het plafond worden gemaakt.

De opening voor de inbouwdoos markeren en met een in de handel gebruikelijke boormachine en een diamantboorkroon uitboren.

Eventuele baksteenresten en boorstof verwijderen – de perfecte opening voor een inbouwdoos is klaar!

Speciale sleuvenfrees met 2 diamantdoorslijpschijven en verstelbare snijbreedte en -diepte.

Aanbrengen van sleuven in de bakstenen met de sleuvenfrees

De voorgezaagde sleuven met een hamer en een beitel wegkloppen.

Aanbrengen van de elektriciteitsinstallatie in de sleuf.